Regulamin Sklepu Internetowego www.odbojnice-sklep.pl

Aktualizacja: 10.03.2022

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odbojnice-sklep.pl, zwany dalej Regulaminem, administrowany jest przez Łukasza Stadnickiego, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy Grupa Stadnicki Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie 55-200, przy ulicy 1 Maja 37D, NIP 912-194-16-63, REGON 526299517, KRS: 0001056218 oraz z zakładem produkcyjnym pod adresem Godzikowice 14C, 55 - 200 Oława.
Regulamin został sporządzony na podstawie prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług oraz umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odbojnice-sklep.pl. Regulamin równocześnie określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest poprzez adres email: obsluga-odbojnice-sklep.pl, telefonicznie pod nr + 48 511 490 526 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy odpowiednich ustaw.

1.  Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odbojnice-sklep.pl, rozumianego jako narzędzie informatyczne umożliwiające zawarcie umowy kupna-sprzedaży jest przedsiębiorstwo Grupa Stadnicki Sp. z o.o., ul. 1 Maja 37D, 55-200 Oława, NIP 912-194-16-63.
2. Przedmiotem świadczenia usług przez sklep internetowy jest umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Klientem a właścicielem Sklepu, zwanym daje Sprzedawcą.
3. Klient oraz Osoba korzystająca ze sklepu internetowego www.odbojnice-sklep.pl akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także Polityki Prywatności i zobowiązuje się przestrzegać określonych w nich zasad.
4. Rejestracja/założenie konta w sklepie internetowym jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Sklepu danych osobowych w celach realizacji świadczonych przez Sklep usług, w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych pochodzących ze Sklepu www.odbojnice-sklep.pl.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz warunków obowiązujących w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedawca oświadcza, iż towary / produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta oraz większość wyprodukowanych towarów posiada deklaracje właściwości użytkowych oraz karty techniczne.
7. Gwarancja Producenta obejmuje wady fabryczne oferowanych przez Sklep produktów. Gwarancja producenta nie obejmuje wad mechanicznych.
8. Realizacja zamówień odbywa się na terytorium Polski, w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem: Grupa Stadnicki Godzikowice 14C, 55-200 Oława.
9. Informacje handlowe zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
10. Ceny Towarów na stronach produktowych Sklepu podane są w cenach netto i brutto. Ceny w Koszyku i podsumowaniu podane są w cenach brutto. Wszystkie ceny podane są narodowej PLN. Ceny brutto zawierają podatek VAT.
11. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju towaru, ilości oraz wagi. Koszt dostawy widoczny jest w Koszyku, Podsumowaniu zamówienia oraz na podstronach sklepu prowadzących do zakończenia procesu zakupu. Koszt dostawy zamówionych / zamawianych towarów dotyczą terytorium Polski. Przy wysyłkach zagranicznych koszt dostawy ustalany jest indywidualnie przez Sklep z Klientem. Klient przed dokonaniem zakupu akceptuje warunki i określony koszt dostawy.
12. Z uwagi nie niestandardowe gabaryty niektórych Towarów oferowanych w sklepie internetowym koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Po złożeniu zamówienia za pomocą sklepu internetowego obsługa sklepu kontaktuje się z Klientem oraz określa koszt dostawy. Po akceptacji kosztów dostawy zawierana jest Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług oferowanych przez Sklep jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
14. Czas realizacji zamówienia na dany Towar określony jest w jego opisie, tj. podstronie produktu, zaś całkowity czas realizacji zamówienia określony jest w Podsumowaniu koszyka. Określony czas realizacji ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sklepu. W sytuacji gdy czas realizacji mógłby się wydłużyć obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym oraz poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by czas realizacji zamówienia realizowany był z określonym terminem realizacji podanym na stronie sklepu.
15. Sprzedawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do:
a) zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu
b) zmiany czasu realizacji towarów znajdujących się w ofercie sklepu
c) wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu
d) prowadzenia akcji promocyjnych na stronie sklepu
e) zmiany lub odwołania akcji promocyjnych prowadzonych na stronie sklepu

2. Definicje
1. Sklep internetowy –
zbiór stron/podstron www w domenie o nazwie www.odbojnice-sklep.pl
2. Sprzedawca – Grupa Stadnicki Sp. z o.o., 1 Maja 37D, 55-200 Oława, NIP 912-194-16-63, REGON 526299517, KRS: 0001056218
3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Usługa – zakres usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego rozumianego jako narzędzie informatyczne umożliwiające zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem sklepu internetowego.
6. Towar / Produkt – produkt / towar / rzecz, którą Klient nabywa od Sprzedawcy po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Sklepu
7. Konto Klienta – zbiór informacji zapisanych w narzędziu internetowym (zwanym Sklepem), w którym gromadzone są informacje o Kliencie tj. dane teleadresowe, dane kontaktowe, nazwa firmy i NIP, historia zamówień oraz płatności.  
8. Rejestracja – rejestracja w sklepie internetowym to usługa elektroniczna umożliwiająca założenie konta Klienta. Przez zarejestrowanie konta Klient oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie w postaci Konta Klienta.
9. Logowanie – logowanie do Konta Klienta to usługa elektroniczna umożliwiająca zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta. Logowanie do Konta Klienta wymaga podania określonego przy procesie rejestracji adresu email oraz hasła.
10. Zakup towaru / produktu – dobrowolne oświadczenie Klienta, który wyraża zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu określa rodzaj oraz ilość towaru, warunki i koszt dostawy, dostępne formy płatności, czas realizacji towarów określonych w umowie sprzedaży oraz dane Klienta potrzebne do realizacji umowy sprzedaży  (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (opcjonalnie), adres email, nr telefonu, adres dostawy).
11. Newsletter – to usługa elektroniczna za pomocą której możliwe jest otrzymywanie drogą mailową informacji o Towarach i produktach, nowościach oraz promocjach Sprzedawcy w ramach sklep internetowego.

3. Metody płatności
Właściciel sklepu internetowego (Sprzedawca) umożliwia podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowy www.odbojnice-sklep.pl następujące metody płatności:
1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
Dane do przelewu:
Grupa Stadnicki Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 37D, 55-200 Oława
PKO BP
Nr rachunku: 75 1020 5226 0000 6302 0818 1598
2. za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24
3. za pośrednictwem karty VISA, MASTERCARD (system płatności online Przelewy24)
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK
Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania drogą mailową wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Wyżej wymieniona zapłata określa całkowity koszy zamówienia (produkty + dostawa). Złożenie zamówienia i dokonanie płatności przez Zamawiającego jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego za pośrednictwem wyżej wymienionych metod płatności i zaksięgowaniu się środków na koncie Sprzedawcy, zlecenie zostaje zrealizowane. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. O terminie realizacji zamówienia Zamawiający informowany jest przy składaniu zamówienia.
Na wszystkie Towary zakupione w Sklepie oraz dostawę Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura VAT wysyłana jest droga mailową pod wskazany w zamówieniu adres email.
W przypadku braku dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych Sprzedawca ma prawo nie realizować zamówienia

4. Czas realizacji i dostawa
1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu zamówienia i wybranej formy płatności.
2. Czas realizacji zamówienia składa się z kilku etapów tj. przyjęciu zamówienia do realizacji, komplementacji, zapakowaniu oraz wydaniu towaru do dostawcy. Czas realizacji zamówienia na dany Towar określony jest w jego opisie, tj. podstronie produktu, zaś całkowity czas realizacji zamówienia określony jest w Podsumowaniu koszyka. Określony czas realizacji ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sklepu. W sytuacji gdy czas realizacji mógłby się wydłużyć obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym oraz poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by czas realizacji zamówienia realizowany był z określonym terminem realizacji podanym na stronie sklepu.
3. Dostawa towaru realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej DPD, Ruglig Suus lub bezpośredniej spedycji. Wybór formy dostawy uzależniony jest od rodzaju towaru, ilości, wagi oraz gabarytu zamówienia. Na podstawie ww danych określany jest koszt dostawy widoczny na stronie sklepu lub w przypadku Towarów o dużych gabarytach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie zg. z pkt. 11-12 Postanowień Ogólnych.
4. Zakupiony Towar zapakowany jest w sposób bezpieczny, tak by ograniczyć ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Forma i rodzaj pakowania towaru uzależniona jest od
rodzaju towaru, ilości, wagi oraz gabarytu zamówienia. Dostępne formy pakowania towaru to: paczka, paleta euro, paleta przemysłowa, paleta niestandardowa.
5. Po dostawie Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki. Jeśli zauważone zostaną uszkodzenia Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności Kuriera protokołu ze szkody oraz poinformować o zaistniałej sytuacji obsługę Sklepu. W przypadku uszkodzenia przesyłki / towaru podczas transportu Klient nie powinien przyjmować przesyłki. Procedura obejmująca sporządzenie protokołu ze szkody ma na celu ustalenie przyczyn powstałej szkody. Po sporządzeniu protokołu ze szkody przesyłka powinna trafić do Sprzedawcy. Klient nie traci prawa do zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Sklep internetowy nie odpowiada za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia przez dostawcę przesyłki jak również nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym przez Klienta adresie dostawy podczas wizyty Kuriera lub spedycji. Koszt zwrotu zamówienia do Sprzedawcy oraz ponowny koszt dostawy do Klienta ponosi Klient.

5. Reklamacje
1. W przypadku niewykonania, nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy  lub otrzymania wadliwego towaru Klient ma prawo do złożenia Reklamacji.
2. Reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem adresu email: obsluga@odbojnice-sklep.pl
3. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać informacje tj. dane Klienta, nazwę i adres firmy oraz NIP, adres email, nr telefonu,
przedmiot reklamacji, okres czasu wystąpienia wady, okoliczności i uzasadnienie reklamacji.
4. W ramach reklamacji Klien ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru na nowy, naprawy towaru lub obniżenia ceny.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i uwzględnienia uzasadnionej reklamacji.
6. Klient zobowiązuje się do wysłania wadliwego towaru pod adres wskazany przez Sprzedawcę. Towar należy odpowiednio i bezpiecznie zapakować zg. z pkt. 8 "Zwroty" i wysłać na adres:  Grupa Stadnicki Godzikowice 14C, 55-200 Oława
7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Reklamacji. 
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru, naprawy lub Klientowi zostanie zwrócona równowartość zakupionego towaru (po wcześniejszych ustaleniach z Klientem).
9. Nieuzasadnione reklamacje lub uszkodzenie towaru z winy klienta skutkuje przeniesieniem kosztów reklamacji i kosztów transportu na Klienta.
10. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Zwroty
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty przyjęcia Towaru przez Klienta.
2. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy. W celu realizacji procesu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do wypełniania formularza zwrotu (przesłanego przez Sprzedawcy). Po wypełnieniu formularza zwrotu Klient zobowiązany do jego przesłania na adres siedziby Sprzedawcy lub skan na adres email Sprzedawcy.
3. Klient, który złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełni formularz zwrotu) drogą pocztową lub mailową zostanie poinformowany przez Sprzedawce o jego przyjęciu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu formularza zwrotu droga mailową lub listownie na adres wskazany w formularzu zwrotu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia przesłanego przez Klienta formularza zwrotu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
5. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy / rozpatrzenia oświadczenia przez Sprzedawcę.  Zwrot Towaru jest dokonywany na adres wskazany przez Sprzedawcę:
Grupa Stadnicki Godzikowice 14C, 55-200 Oława
obsluga@odbojnice-sklep.pl, + 48 511 490 526
6. Zwrot Towaru przez Klienta następuje po uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą Sklepu. Uzgodnienia z obsługą Sklepu co do zwrot towaru mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Bezpośrednie koszta zwrotu Towaru ponosi Klient. Koszta zwrotu Towaru nie podlegają zwrotom.
8. Klient zobowiązuje się odpowiednio zapakować zwracany Towar w sposób zabezpieczający go prze uszkodzeniami podczas transportu. Za bezpieczny sposób zapakowania towaru uważa się; w przypadku paczki - owinięcie towaru tekturą, taśmą oraz czarną folią stretch; w przypadku palety
owinięcie towaru tekturą, taśmą oraz czarną folią stretch. Towar umieszczony na palecie powinien być trwale do niej przytwierdzony.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych płatności od Klienta, w tym kosztów dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Środki zostaną zwrócone  poprzez przelew bankowy na podane dane zawarte w formularzu zwrotu (nr konta i dane osobowe/firmowe).
10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego przez Klienta Towaru. W przypadku zgodności zwracanego towaru z zamówieniem Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków.
11. W wyniku otrzymanie przez Sprzedawcę uszkodzonego towaru spowodowanego nienależytym zapakowaniem zwracanego przez Klienta towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
indywidualnego rozpatrzenia warunków zwrotu środków do Klienta.
12. Zwrotom nie podlegają Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta.